Waarom duurt het zo lang voor ik aangesloten word op glasvezel?

Gepubliceerd op 12 mei 2021 om 11:50
Een wegopbreking die overlast veroorzaakt tijdens de aanleg van glasvezelnetwerken

Kortgeleden publiceerde het ACM een artikel over de uitrol van glasvezel. In dit artikel schetste het ACM een analyse van de huidige uitrol en wat er beter kan.

Het vraagstuk waar bedrijven in de telecom mee worden geconfronteerd heeft betrekking op het vinden van een balans tussen vrije markt en duurzaamheid. De vrije markt respecteren gaat niet altijd even goed samen met de ideale en duurzame oplossing. Dit is nu ook het geval met de uitrol van glasvezelkabels. Het afgelopen jaar is de uitrol van glasvezelkabels aanzienlijk opgeschaald. In een onlangs verschenen rapport over de uitrol van glasvezel staat dat er in 2019 circa 180.000 huishoudens op glasvezel werden aangesloten en dat dit aantal in 2020 opgelopen is tot 500.000.

Komende jaren hebben verschillende partijen het voornemen een aandeel te hebben in de verdere uitrol van het glasvezelnetwerk. Het vraagstuk hoe dit zo efficiënt en duurzaam mogelijk te verwezenlijken, is een vraagstuk dat verschillende partijen bezighoudt. Het ACM moedigt gemeenten aan hier een rol in te spelen door een bijdrage te leveren aan de coördinatie van de uitrol van glasvezel.

Deze supervisie vanuit gemeentelijk niveau zou een bijdrage moeten leveren in de snellere uitrol van glasvezel en het beperken van overlast voor bewoners. Bij gemeentelijke supervisie zal het de taak van de gemeente zijn de uitrol geografisch te coördineren. Op deze manier zullen graafwerkzaamheden niet vaker plaatsvinden dan nodig op dezelfde plek.

Een andere taak die het ACM de gemeente graag ziet vervullen, is het aanmoedigen van telecomaanbieders tot het gezamenlijk exploiteren van het glasvezelnetwerk. Het ACM stelt dat: “vanuit het oogpunt van concurrentie parallelle glasvezelaansluitingen op de lange termijn bevorderlijk zijn voor de keuzevrijheid voor consumenten en bedrijven.” Alhoewel het bevorderlijk is als telecomaanbieders ervoor kiezen te co investeren in de uitrol, zal het ze nooit verboden mogen worden dit op een later tijdstip alsnog te doen, vanuit juridisch standpunt.   

Je ziet hier glasvezelkabels en woningen waar ze naartoegetrokken worden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.