privacy statement

 

Contactgegevens

https://www.phariontech.nl

Krusemanstraat 14

2526 XM Den Haag

KVK nr: 71446621

PharionTech, gevestigd aan Krusemanstraat 14 2526 xm Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. PharionTech heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen kunt u terecht bij ons contactpersoon te bereiken via info@phariontech.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PharionTech verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@phariontech.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PharionTech verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling,  

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- PharionTech analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- PharionTech volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- 'Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.'

- 'Wij verwerken persoonsgegevens op grond de noodzakelijkheid voor de verwerking van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.'

Geautomatiseerde besluitvorming

PharionTech neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PharionTech) tussen zit. PharionTech gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mollie: Via dit platform worden transacties afgehandeld.

Google Analytics: Via dit platform wordt het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren. Het gaat dan o.a. om bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Deze informatie gebruiken we om de kwaliteit en/of effectiviteit van onze website te verbeteren. De door dit cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PharionTech bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard, tenzij noodzakelijk voor onze bedrijfsadministratie, zoals wettelijk verplicht volgens het Nederlandse belastingrecht.

Delen van persoonsgegevens met derden

PharionTech verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.